امضای قرار داد سه جانبه سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان از خاک کشورمان

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...