اعلام قوانین و مقررات جدید کشتیبه گزارش روز جمعه ایرنا از فدراسیون کشتی؛ محمد ابراهیم امامی افزود: پیش از این در کشتی آزاد و فرنگی تمام اخطارها ۲امتیازی بود که در قوانین جدید یک امتیاز خواهد بود.
وی گفت:بارها اتفاق افتاده بود که برخی از کشتی گیران بخاطر حفظ امتیازاتی که با زحمت و در اثر اجرای فنون بدست آمده بود در صدد اداره کردن مسابقه بودند اما با تصمیم تیم داوری و تعلق گرفتن اخطار و ۲ امتیاز بازنده می شدند که در قانون جدید اهمیت کسب امتیاز در اثر اجرای فن بسیار مشهود است.
سرپرست کمیسیون داوران کشتی ادامه داد: در کشتی فرنگی، کشتی گیرانی که کم کار باشند و پاسیو(P) دریافت کنند،به دلیل اینکه با انتخاب مهاجم ممکن است در خاک حریف قرار گیرند این مجازات می تواند راهکاری برای کسب امتیازات بیشتر توسط کشتی گیر مجری باشد.
امامی اظهار کرد: تصویب این مقررات توسط اتحادیه جهانی کشتی برای زیباتر کردن کشتی در جهت حمایت از کشتی گیران مهاجم و تشویق آنان در اجرای فنون در حالت خاک و سرپا است.
وی گفت: انتقاداتی بر اجرای بعضی از مقررات جدید همانند وزن کشی در صبح روز مسابقات وجود دارد اما بدلیل مصوب شدن قوانین، کشتی گیران باید خود را برای مبارزه با این شرایط آماده کنند و مربیان نیز تمرینات کشتی گیران را طوری طراحی کنند که کشتی گیران بتوانند با قوانین فعلی بهترین نتیجه ممکن را بدست آورند.
سرپرست کمیسیون داوران افزود: با توجه به لزوم اجرای قوانین جدید در تمام رده های سنی، توجیه کشتی گیران، داوران و مربیان به صورت تئوری و عملی در اولین فرصت بسیار ضروری و الزامی است .
امامی ادامه داد: برگزاری کلاس های دانش افزایی مرتبط با قوانین جدید در استان های مختلف از سوی هیات های مربوطه با حضور یکی از داوران المپیکی از راهکارهای مهم است که این امر در دستور کار کمیسیون داوران فدراسیون قرار دارد و ما از پیشنهادات برگزاری کلینیک های تخصصی داوری استقبال می کنیم.
وی افزود: حضور داوران المپیکی با درخواست کادر فنی تیم های ملی در تمرینات و آمورزش مقررات جدید، کمک شایانی به کسب نتایج بهتر در رقابت های مهم پیش رو می کند.
سرپرست کمیسیون داوران فدراسیون کشتی با بیان اینکه مهمترین تغییر مقررات و قوانین مطرح شده، در کلینیک داوران المپیکی S1 در کشور اسلواکی، از سال ۲۰۱۸ میلادی لازم الاجرا است گفت: تغییراتی که با همکاری اردوان صاحب؛ محمد مصلایی پور و مزدک گیتی دیگر داوران المپیکی ایران تهیه شده است در زیر به طور مختصر اشاره می شود.
*نحوه جرایم کشتی گیر کم کار(پاسیو(P)) در کشتی فرنگی(یکی از وظایف اصلی تیم داوری تشخیص فعالیت واقعی در مقابل تلاش برای اتلاف وقت است)
*داواران باید با توجه به در نظر گرفتن سه گزینه زیر نسبت به انتخاب کشتی گیر کم کار در کشتی فرنگی و درخواست پاسیو(P)(برای وی) اقدام کنند
الف- بعد از دو دقیقه، نتیجه کشتی صفر بر صفر باشد
ب- نتیجه کشتی مساوی است اما یکی از کشتی گیران بطور واضح و مشهود فعالیت بیشتری دارد
ج- یکی از کشتی گیران فعال است اما حریفش کاملا تدافعی است
* نحوه اجرای قانون کم کاری(پاسیو(P)) در کشتی فرنگی:
الف -در اولین پاسیو(P)، در مسابقه(بدون در نظر گرفتن کدامیک از کشتی گیران) کشتی گیر فعال یک امتیاز دریافت می کند و می تواند یکی از وضعیت های خاک، یا سرپا را انتخاب کند(این پاسیو(P) نمی تواند قبل از دو دقیقه درخواست شود)
ب- در دومین پاسیو(P)، در مسابقه(بدون در نظر گرفتن کدامیک از کشتی گیران) کشتی گیر فعال یک امتیاز دریافت می کند و می تواند برای ادامه کشتی یکی از وضعیت های خاک، یا سرپا را انتخاب کند(پاسیو دوم(P) نمی تواند قبل از ۴:۳۰ ثانیه درخواست شود)
ج- در سومین پاسیو(P) یا کم کاری های بعدی، کشتی گیر فعال یک امتیاز دریافت می کند و بدون قطع کشتی باید مبارزه ادامه یابد
تبصره: در کشتی فرنگی نونهالان و نوجوانان که مسابقات در دو مقطع زمانی دو دقیقه ای انجام می شود، با در نظر گرفتن سه گزینه اصلی در خصوص نحوه دادن اخطار(پاسیو(P))، اخطار اول نمی تواند قبل از ۲:۳۰ ثانیه درخواست شود
*موقعیت اولیه کشتی گیران در حالت خاک نشستن قبل از سوت داور(در کشتی آزاد و فرنگی)
– کشتی گیر مدافع که باید در خاک قرار بگیرد می بایست ابتدا روی شکم در مرکز تشک دراز بکشد و دست هایش کاملا به سمت جلو و طرفین، و پاها به سمت عقب و طرفین کشیده شود(بنابراین پاها و دست ها نباید خیلی نزدیک همدیگر باشد).حالت سر کشتی گیر مدافع باید به حالت نرمال یا روی تشک تماس داشته باشد و یا بالا باشد. دست ها و پاهای کشتی گیر مدافع نباید قبل از سوت داور، بالا بیاید بلکه باید به تشک بچسبد. سینه کشتی گیر مدافع نیز نباید بالا باشد
– بعد از اینکه کشتی گیر مدافع در حالت صحیح در خاک قرار گرفت کشتی گیر مهاجم در کنار(بغل) کشتی گیر مدافع قرار می گیرد و دو زانویش باید رو تشک باشد و بدون فشار آوردن به پهلوی حریف، کف دست های خود را بدون هیچ مزاحمتی روی کمر مدافع قرار دهد(قسمت بالایی کمر(روی کتف ها باشد). نوک پنجه های دست مهاجم نیز باید به سمت سر مدافع باشد
پس از سوت داور کشتی آغاز و مانند قوانین سابق مدافع نباید بصورت غیر قانونی کشتی را در حالت خاک بلوکه کند و یا ببندد
* نحوه مجازات کشتی گیران خاطی برای فرار از فن، فراز از تشک، جلوگیری از اجرای فن حریف با عمل خطا و یا دیگر مواردی که نیاز به دادن اخطار و امتیاز باشد در کشتی آزاد و فرنگی در همه شرایط یک اخطار برای کشتی گیر خاطی و یک امتیاز برای حریف در برخواهد داشت و این تخطی از مقررات اگر در حالت سرپا باشد باید برای شروع مجدد ادامه کشتی در حالت سرپا باشد و اگر در خاک این تخطی انجام شود، شروع مجدد باید در حالت خاک باشد
-برای فرار از فن در منطقه اصلی تشک اگر بیش از۱۵ ثانیه از وقت کشتی باقی مانده باشد داور یک بار کشتی را قطع می کند و به مدافع تذکر می دهد. اما اگر در این فرار از فن کمتر از ۱۵ثانیه وقت باقی مانده باشد داور باید بدون قطع کشتی ابتدا با استفاده از اصطلاحات به کشتی گیر خاطی تذکر و هشدار دهد و در صورت ادامه دادن فرار از فن داور باید سه الی چهار ثانیه قبل از اتمام زمان کشتی سوت بزند و کشتی را متوقف کند و درخواست یک اخطار برای خاطی و یک امتیاز برای حریفش کند
* تغییر اوزان کشتی فرنگی و آزاد و افزایش اوزان رده های سنی مختلف و افزایش آن به ۱۰ وزن و سایر مقررات
اوزان رده های سنی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال(امیدها) و جوانان
کشتی آزاد: ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
اوزان المپیکی:۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
کشتی فرنگی: ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
اوزان المپیکی:۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
-رده های سنی نونهالان(آزاد و فرنگی):
۳۴ تا ۳۸ ، ۴۱، ۴۴، ۴۸، ۵۲، ۵۷، ۶۲، ۶۸، ۷۵ و ۸۵ کیلوگرم
-رده ای سنی نوجوانان(آزاد و فرنگی):
۴۱ تا۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۸۰، ۹۲، ۱۱۰ کیلوگرم
– مسابقات هر گروه وزنی در کشتی آزاد و فرنگی در دو روز برگزار شود
-وزن کشی مسابقات در دو روز خواهد بود صبح روز اول بدون ارفاق وزن و صبح روز دوم با دو کیلوگرم ارفاق انجام خواهد شد(ارفاق وزن فقط تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی می باشد).مدت زمان وزن کشی روز اول ۳۰ دقیقه ای و روز دوم ۱۵دقیقه است.
*مسابقات با کمتر از ۸ ورزشکار در یک وزن درسیستم جدول نوردیک(Nordic) بدین صورت تغییر یافت:
-اگر تعداد کشتی گیران کمتر از ۶ نفر باشد در یک گروه مبارزه خواهند کرد اما اگر ۶ و یا ۷ کشتی گیر در یک وزن باشند باید مسابقات خود را طبق قرعه در دو گروه انجام دهند و مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری بین نفرات اول و دوم گروه انجام خواهد شد
در سیستم نوردیک معیار رده بندی عبارتند از :
۱- تعداد پیروزی
۲- اگر دو کشتی گیر تعداد پیروزی برابر داشته باشند مسابقه رودروی آن ها رده بندی را مشخص می کند
۳- اگر بیش از دو کشتی گیر تعداد پیروزی برابر داشته باشند به ترتیب امتیاز طبقه بندی(مثبت)، بیشترین ضربه فنی، بیشترین پیروزی با امتیاز عالی؛ بیشترین امتیازات فنی کسب شده و کمترین امتیازات فنی از دست داده شده و در نهایت کمترین شماره قرعه برای تعیین فرد پیروز لحاظ می شود
برای آگاهی از آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان با کانال ایرنا در تلگرام irnavarzesh@ همراه شوید.
ورزشی**۹۲۵۰** ۱۷۰۱انتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...