اجرای نخستین طرح تخصصی کار سوق های آزمایشگاهی در البرزخسرو ساکی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزور: با توجه به اینکه دبیرخانه کشوری سلول های بنیادی و استانی نانو در پژوهشسرای دانش آموزی ملاصدرا آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج مستقر است ، کار سوق های تخصصی آزمایشگاهی در این مکان به دانش آموزان آموزش داده می شود.
وی با اشاره به اینکه این کارسوق ها با محوریت معلم – دانش آموزی در البرز اجرایی شده، خاطر نشان کرد: در بخش فناوری سلول های بنیادی کارسوق های آزمایشگاهی در زمینه های مختلفی به ویژه کشت سلول، مهندسی بافت، کشت بافت گیاهی، کار با حیوانات آزمایشگاهی، ژن درمانی و … آموزش داده می شود.
وی تصریح کرد: در بخش فناوری نانو نیز کارسوق های تخصصی با عنوان روش تولید نانو الیاف ،روش تولید نانو پوشش در حال برگزاری است.
وی اضافه کرد: برای معلمان و دانش آموزان کار سوق های فناوری اپتیک و لیزر نیز برنامه ریزی شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه این کارسوق های آزمایشگاهی برای دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه به اجرا در آمده است.
ساکی یاد آور شد: در این برنامه تخصصی به صورت تئوری و عملی نکات علمی و مهارتی به دانش آموزان و معلمان در حوزه سلول های بنیادی و نانو آموزش داده می شود.
وی ادامه داد: در این طرح از فرصت های شغلی در بخش آزمایشگاهی سلول های بنیادی و نانو نیز برای دانش آموزان سخن گفته می شود تا دانش آموزان نسبت به رشته تحصیلی و شغل آینده خود در این حوزه مهم علمی – پژوهشی آگاهانه تصمیم گیری کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش البرز بیان کرد: کار سوق های تخصصی آزمایشگاهی در پژوهشسرای دانش آموزی ملاصدرا با حضور اساتید ی از جمله از دانشگاه های شریف، خوارزمی و تهران اجرایی شده است.
ساکی خاطر نشان کرد:در قالب این طرح دانش آموزان و معلمان با فرآیند کاری پژوهشسرا آشنا می شوند و از نخستین آزمایشگاه سلول های بنیادی دانش آموزی کشور که در پژوهشسرا ی ملاصدرا فعال شده است بازدید می کنند.
وی در پایان از اولیای دانش آموزان و مدیران مدارس البرز در خواست کرد از فضای علمی – پژوهشی این پژوهشسرا که به قطب سلول های بنیادی دانش آموزی و نانویی کشوری – استانی تبدیل شده است ، در ابتدا بازدید و سپس استفاده کنند.
استان البرز بیش ا ز ۴۵۵ هزار دانش آموز و ۲۴ هزار معلم دارد.
۲۸۱۹/ ۶۱۵۵ خبرنگار: مهین مالمیر**انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...