آوارگی ده‌ها اندونزیایی در پی فوران‌های متعدد کوهی آتشفشانی

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...