آغاز رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین در سایه تنش در دریای جنوبی چین

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...